לחצו כאן להורדת הצהרת הורים לבית הספר למניעת כל הליך או התערבות רפואית


דף תמיכה בערוץ ״ללא צנזורה״